O nas

Nasza firma działa na rynku od 2013 roku. Przez ostatnie lat pracowaliśmy nad tym aby każda osoba korzystająca z naszych usług została profesjonalnie obsłużona. Duża baza stałych klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych jest tego dobrym dowodem. W naszym kantorze każdy może sprzedać lub kupić walutę po korzystnej cenie. Gwarantujemy bezpieczną obsługę przez prawidłowo i wysoko wykwalifikowany personel.
Kantor Bitcoin Łódź

Transparentność i wiarygodność jest dla nas najważniejsza, dbamy o wypracowaną przez lata dobrą renomę naszej firmy.

Działamy zgodnie z prawem:

  • posiadamy wpis do rejestru działalności kantorowej prowadzonej przez Prezesa NBP (na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.03.2018r. – prawo przedsiębiorców działalność kantorowa jest działalnością regulowaną i  wymaga stosownego wpisu). Rejestr działalności jest jawny i dostępny na stronie internetowej NBP www.nbp.pl,
  • figurujemy w rejestrze podmiotów nadzorowanych przez KNF, rejestr nadzorowanych podmiotów jest jawny i dostępny pod adresem www.knf.gov.pl
  • bezwzględnie przestrzegamy procedur związanych z nałożonymi na sektor finansowy obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wobec powyższego jesteśmy zobligowani do:
    • identyfikacji i weryfikacji naszych klientów, bieżącego monitorowania przeprowadzanych transakcji pod kątem ich ewentualnego ryzyka związanego z finansowaniem terroryzmu lub praniem pieniędzy, a także do raportowania sytuacji potencjalnie podejrzanych.
    • Gromadzone informacje przekazujemy zgodnie z ustawą do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który jest organem administracji rządowej.
  • ponieważ jesteśmy zobowiązani do identyfikacji naszych klientów przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. RODO, szczegółowe informacje o zakresie i podstawie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na naszej stronie w pouczeniu RODO.
  • jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do stałego monitorowania transakcji i raportowania do GIIF przelewów o wartości powyżej 15.000 euro oraz innych transakcji jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub związku z finansowaniem terroryzmu.

Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędne wykształcenie i doświadczenie. Stale się szkolimy i zdobywamy nowe kompetencje, doświadczenia oraz certyfikaty.

CO KLIENCI MÓWIĄ O NAS

Wprowadź słowo kluczowe